Ako to funguje?


Príklady používania ERP-systému PayTraq v praxi

Opýtali sme sa našich zákazníkov, aby sme zistili, ako používajú PayTraq a koľko času vďaka nemu šetria. Pozrite sa na tieto príklady - čísla hovoria samé za seba.

Veľkoobchodný predaj
Spoločnosť, ktorá sa zaoberá veľkoobchodnými dodávkami potravín a nápojov.

Zamestnanci - 2 osoby 
Účtovníctvo - servisná spoločnosť, 1 osoba.
Priemerný počet dodávok (vystavených faktúr) mesačne - 69. 
Priemerný počet nákupov tovaru mesačne - 4 
Priemerný počet ďalších dokumentov o ekonomických nákladoch - 25. 


Mesačný objem práce

Zamestnanci spoločnosti
Príprava a výpis faktúr predaja- od 2 do 5 minút na faktúru 
Zavedenie faktúr nákupov - od 5 do 7 minút na faktúru
Nájomný účtovník
Zavedenie obchodných výdavkov a účtov - od 1 do 2 minúty na účtovný zápis
Import a spracovanie bankových údajov - od 10 do 15 minút týždenne 
Výpočet mzdy a podanie výkazu - od 5 do 10 minút 
Príprava, revízia a podanie výkazu DPH - od 10 do 15 minút

Všeobecné časové náklady

Zamestnanci firmy - v priemere 4 hodiny 25 minút na prípravu účtovných zápisov, faktúr a zabezpečenie riadenia stavu zásob na sklade. 
Nájomný účtovník - v priemere 2 hodiny mesačne na zabezpečenie a podporu účtovníctva.

Nájom komerčných nehnuteľností
Spoločnosť zaoberajúca sa prenájmom priestorov pre sklady a kancelárie.

Zamestnanci - 1 osoba 
Účtovníctvo - servisná spoločnosť, 1 osoba.
Priemerný počet vystavených faktúr mesačne - 10. 
Priemerný počet ďalších dokumentov o ekonomických nákladoch - 8. 


Mesačný objem práce

Zamestnanci firmy
Príprava a fakturácia automatizovaná prostredníctvom programu (periodické faktúry) a nevyžadujúce si účasť personálu alebo účtovníka - 0 minút na faktúru
Nájomný účtovník
Zavedenie obchodných výdavkov a účtov - od 1 do 2 minúty na účtovný zápis
Import a spracovanie bankových údajov - od 2 do 5 minút týždenne 
Výpočet mzdy a podanie výkazu - od 2 do 5 minút 
Príprava, revízia a podanie výkazu DPH - od 5 do 10 minút

Všeobecné časové náklady

Zamestnanci firmy - v priemere 0 minút mesačne na prípravu faktúr. 
Nájomný účtovník - v priemere 1 hodinu mesačne na zabezpečenie a podporu účtovníctva.

Maloobchodný predaj
Spoločnosť, zaoberajúca sa maloobchodným predajom výrobkov pre deti.

Zamestnanci - 9 osôb 
Účtovníctvo - servisná spoločnosť, 1 osoba.
Priemerný počet vystavených faktúr mesačne - 860. 
Priemerný počet účteniek - 400.
Priemerný počet nákupov tovaru mesačne - 1.
Priemerný počet ďalších dokumentov o ekonomických nákladoch - 18.


Mesačný objem práce

Zamestnanci spoločnosti
Registrácia predaných tovarov a ich zaplatenie - nie viac ako 1 minúta na účtenku.
Príprava a Registrácia objednávok získaných cez internet - 0 minút, s použitím priamej integrácie PayTraq s internetovým obchodom. 
Nájomný účtovník
Zavedenie obchodných výdavkov a účtov - od 1 do 2 minúty na účtovný zápis
Zavedenie nákupu tovaru - od 5 do 10 minút na účtovný zápis
Import a spracovanie bankových údajov - od 10 do 15 minút týždenne 
Výpočet mzdy a podanie výkazu - od 15 do 25 minút 
Príprava, revízia a podanie výkazu DPH - od 10 do 15 minút

Všeobecné časové náklady

Zamestnanci firmy - v priemere 3 hodiny a 20 minút mesačne na prípravu faktúr, účtovných zápisov a zavedenie platieb.
Nájomný účtovník - v priemere 2 hodiny mesačne na zabezpečenie a podporu účtovníctva.

Dizajn a vývoj
Spoločnosť - malý podnik, zaoberajúci sa dizajnom a vývojom webových stránok.

Zamestnanci - 2 osoby 
Účtovníctvo - servisná spoločnosť, 1 osoba.
Priemerný počet vystavených faktúr mesačne - 10. 
Priemerný počet ďalších dokumentov o ekonomických nákladoch - 2. 


Mesačný objem práce

Zamestnanci spoločnosti
Príprava faktúr pre klientov - od 1 do 2 minút na faktúru.
Príprava dokumentov o ekonomických nákladoch - od 1 do 2 minút na faktúru.
Nájomný účtovník
Import a spracovanie bankových údajov - od 5 do 10 minút mesačne
Výpočet mzdy - od 5 do 7 minút mesačne 
Príprava, kontrola a podanie výkazov a výpočtu dane - od 5 do 10 minút za kvartál

Všeobecné časové náklady

Zamestnanci firmy - v priemere 15 minút mesačne na registráciu prichádzajúcich a odchádzajúcich faktúr.
Nájomný účtovník - v priemere 15 minút mesačne na zabezpečenie a podporu účtovníctva.

Marketing a reklama
Spoločnosť, pracujúca propagovaním a reklamou na internete.

Zamestnanci - 12 osôb 
Účtovníctvo - servisná spoločnosť, 2 osoby.
Priemerný počet vystavených faktúr mesačne - 95. 
Priemerný počet prijatých faktúr za mesiac - 65. 


Mesačný objem práce

Zamestnanci spoločnosti
Príprava faktúr pre klientov vo vlastnom online CRM systéme a automatické odosielanie v PayTraq s použitím API API - 0 minút na faktúru. 
Nájomný účtovník
Import a spracovanie bankových údajov - od 1 do 5 minút denne
Zavedenie podnikateľských nákladov - od 1 do 2 minút na účtovný zápis 
Výpočet mzdy a podanie výkazu - od 10 do 15 minút mesačne 
Príprava, kontrola a podanie výkazu DPH - od 10 do 15 minút

Všeobecné časové náklady

Zamestnanci spoločnosti - v priemere 0 minút mesačne na zaregistrovanie faktúr predaja.
Nájomný účtovník - v priemere 3 hodiny mesačne na zabezpečenie a podporu účtovníctvа.

Stále si nie ste istí, či je PayTraq vhodný pre vašu firmu? Stačí nás kontaktovať, a my sa pokúsime zodpovedať všetky vaše otázky.