Prehľad


Cloudové riešenie pre rýchlu a spoľahlivú podporu vášho podnikania. Funkcionalita na úrovni ERP systémov a jednoduché rozhranie vám ušetrí čas a umožni rýchlo začať s prácou.

Plnohodnotný softvér pre predaje a nákupy s integrovaným online účtovníctvom a skladovým hospodárstvom. Plná podpora používania niekoľkých valút.

Riadenie zásob online s podporou rôznych reťazcov predaja a nákupov na kontrolu zásob vo vašich skladoch.

Online softvér na podvojné účtovníctvo. Všetko, čo potrebujete na prácu vášho účtovníctva na úrovni ERP systémov, ale jednoduchšie.

 • Vytvárajte a odosielajte faktúry a cenové ponuky Vytvárajte profesionálne a ľahko prispôsobiteľné cenové ponuky, objednávky a faktúry. Odosielajte všetky dokumenty priamo z účtovného programu PayTraq s jedným kliknutím myši.
 • Online platby. Získavajte peniaze rýchlejšie Získavajte peniaze rýchlejšie. Príjmete online platby priamo z formuláru zálohovej faktúry vystavenej zákazníkovi. PayTraq podporuje PayPal a kreditné karty. PayTraq sám vytvorí účtovné zápisy podľa platieb, nebudete ich musieť zadávať ručne.
 • Valuty Vystavujte faktúry v akejkoľvek mene. Plná podpora pre viac mien s autorizáciou kurzov Európskej centrálnej banky na dennej báze. Automatický výpočet nerealizovaných ziskov alebo strát v dôsledku kurzových rozdielov.
 • Periodické faktúry Automatické odosielanie faktúr vám pomôže získať platby rýchlejšie a ušetrí vám čas na ich vystavovanie.
 • Kontrola platieb Kontrolujte pohľadávky dlžníkov. Účtovny program PayTraq môže automaticky odosielať upomienky o omeškaní platieb.
 • Vzájomné zúčtovanie Vzájomné zúčtovanie s klientom vám rýchlo ukáže všetky vystavené faktúry za vybrané obdobie, prijaté platby a kreditné faktúry. S pomocou funkcie Vzájomné zúčtovanie môžu byť priamo z programu odosielané zákazníkovi správy, aby vedel o svojom zostatku alebo o histórii vzájomného zúčtovania.
 • Objednávky k nákupu Objednávka je prvý krok ku získaniu tovaru. Vytvárajte objednávky k nákupu a odosielajte ich dodávateľovi priamo z programu. Potom preveďte nákupnú objednávku medzi doručené alebo faktúru.
 • Faktúry nákupov Monitorujte všetky nákupy a obchodné náklady s PayTraq ľahko a rýchlo. Jednoducho zadajte údaje a vytvorte faktúru od vášho dodávateľa v priebehu sekundy.
 • Inbox nákupov Miesto, kde sú automaticky prijaté vaše faktúry a účtenky za rôzne prevádzkové náklady.  Získajte všetky doklady priamo do vášho inboxu s pomocou emailu alebo synchronizácie s Dropbox.
 • Zodpovedné osoby Vytvárajte a kontrolujte správy zodpovedných osôb o výdavkoch pre vaše podnikanie. Kontrola výpočtov so zodpovednými osobami ukáže pohyby súm za obdobie a celkovú bilanciu, a tiež pomôže nahradiť zamestnancom minuté peniaze.
 • Bankové výpisy Sledujte všetky pohyby na bankových účtoch a zostatky. Všetky vaše bankové operácie môžu byť ľahko nahrané a automaticky párované z bankového výpisu. Inteligentný vyhľadávací systém vám pomôže rýchlo a ľahko identifikovať bankové operácie.
 • Kontrolujte sklad Plne vybavený a výkonný systém vedenia skladu s rôznymi metódami ocenenia a vedenia zásob. Vy získate plnú kontrolu a transparentnosť všetkých operácii po všetkých skladoch. PayTraq zjednodušuje a automatizuje všetky operácie na sklade.
 • Správy o riadení spoločnosti PayTraq ponúka široké spektrum manažérskych správ. Budete vedieť, ako napreduje vaše podnikanie deň za dňom, týždeň za týždňom, mesiac za mesiacom.
 • Finančné správy Stav vášho podnikania s aktuálnymi údajmi o finančných správach. Súvaha, výkaz ziskov a strát, správa o finančných tokoch, predvahách a mnohé ďalšie.
 • Hands-free účtovníctvo Všetky elementárne obchodné transakcie sú automaticky zaznamenávané v účtovníctve, a nevyžaduje sa ďalšie spracovanie. Manuálne zavádzanie môžete používať na vkladanie neštandardných operácii.
 • Automatické účtovné zápisy Užitočná funkcia, pokiaľ musíte pravidelne opakovať rovnaké účtovné zápisy.
 • Uloženie údajov Pripájajte si dokumenty k rôznym operáciám – od nákupov až do kariet zákazníkov.
 • PayTraq Mobile Aplikácia PayTraq pre iOS a Android – celé vaše podnikanie na obrazovke mobilného telefónu!