Vaše podnikanie v Cloud

Ekonomický softvér PayTraq obsahuje všetko, čo je potrebné na vedenie malých a stredne veľkých podnikov.

Key Benefits

Prečo PayTraq?

 • 1

  User Friendly

  Jednoduché rozhranie a výkonné funkcie vám ušetria čas a peniaze. Robte len to, čo sa vám páči. Pokiaľ chcete začať v PayTraq, nebudete potrebovať dlhé hodiny tréningu. Pokiaľ vám nebude niečo jasné, sme vždy pripravení pomôcť vám.

 • 2

  All In One

  Automatizácia vašich nákupov a predajov, riadenie zásob, účtovníctvo, dlhodobé aktíva, finančné úvery a mzda. V skutočnosti to nie je zložitejšie ako práca s internetovým bankovníctvom.

 • 3

  True Cash Flow

  Kontrolujte svoje peniaze každý deň a na akomkoľvek zariadení. Koľko máte peňazí a ako sa používajú, kto vám je dlžní a komu ste dlžní vy. Príjmite len správne finančné rozhodnutia.

 • 4

  Collaboration

  Pripojte svojho účtovníka, aby kontroloval a zavádzal neštandardné operácie, zapojte svojich kolegov a priraďte im v systéme oprávnenia. Každý člen tímu má prístup k svojej časti práce.

 • 5

  Reporting

  Súvaha, výkazy o ziskov a strát, správy o pohybe peňažných prostriedkov, druhé finančné a manažérske správy. Nemusíte mať ekonomické vzdelanie, aby ste vedeli všetko o finančnej situácii vášho podnikania.