Product Tour

Prehľad

Online ERP pre malé a stredné firmy

SVG

Predaje a nákupy

Plnohodnotný softvér pre predaje a nákupy s integrovaným online účtovníctvom a skladovým hospodárstvom. Plná podpora používania niekoľkých valút.

SVG

Zásoby

Riadenie zásob online s podporou rôznych reťazcov predaja a nákupov na kontrolu zásob vo vašich skladoch.

SVG

Účtovníctvo

Online softvér na podvojné účtovníctvo. Všetko, čo potrebujete na prácu vášho účtovníctva na úrovni ERP systémov, ale jednoduchšie.

Cloudové riešenie pre rýchlu a spoľahlivú podporu vášho podnikania

Funkcionalita na úrovni ERP systémov a jednoduché rozhranie vám ušetrí čas a umožni rýchlo začať s prácou.

Vytvárajte a odosielajte faktúry a cenové ponuky

Vytvárajte profesionálne a ľahko prispôsobiteľné cenové ponuky, objednávky a faktúry. Odosielajte všetky dokumenty priamo z účtovného programu PayTraq s jedným kliknutím myši.

SVG

Online platby. Získavajte peniaze rýchlejšie

Získavajte peniaze rýchlejšie. Príjmete online platby priamo z formuláru zálohovej faktúry vystavenej zákazníkovi. PayTraq podporuje PayPal a kreditné karty. PayTraq sám vytvorí účtovné zápisy podľa platieb, nebudete ich musieť zadávať ručne.

SVG

Valuty

Vystavujte faktúry v akejkoľvek mene. Plná podpora pre viac mien s autorizáciou kurzov Európskej centrálnej banky na dennej báze. Automatický výpočet nerealizovaných ziskov alebo strát v dôsledku kurzových rozdielov.

SVG

Periodické faktúry

Automatické odosielanie faktúr vám pomôže získať platby rýchlejšie a ušetrí vám čas na ich vystavovanie.

SVG

Kontrola platieb

Kontrolujte pohľadávky dlžníkov. Účtovny program PayTraq môže automaticky odosielať upomienky o omeškaní platieb.

SVG

Vzájomné zúčtovanie

Vzájomné zúčtovanie s klientom vám rýchlo ukáže všetky vystavené faktúry za vybrané obdobie, prijaté platby a kreditné faktúry. S pomocou funkcie Vzájomné zúčtovanie môžu byť priamo z programu odosielané zákazníkovi správy, aby vedel o svojom zostatku alebo o histórii vzájomného zúčtovania.

SVG

Objednávky k nákupu

Objednávka je prvý krok ku získaniu tovaru. Vytvárajte objednávky k nákupu a odosielajte ich dodávateľovi priamo z programu. Potom preveďte nákupnú objednávku medzi doručené alebo faktúru.

SVG

Faktúry nákupov

Monitorujte všetky nákupy a obchodné náklady s PayTraq ľahko a rýchlo. Jednoducho zadajte údaje a vytvorte faktúru od vášho dodávateľa v priebehu sekundy.

SVG

Inbox nákupov

Miesto, kde sú automaticky prijaté vaše faktúry a účtenky za rôzne prevádzkové náklady. Získajte všetky doklady priamo do vášho inboxu s pomocou emailu alebo synchronizácie s Dropbox.

SVG

Zodpovedné osoby

Vytvárajte a kontrolujte správy zodpovedných osôb o výdavkoch pre vaše podnikanie. Kontrola výpočtov so zodpovednými osobami ukáže pohyby súm za obdobie a celkovú bilanciu, a tiež pomôže nahradiť zamestnancom minuté peniaze.

SVG

Bankové výpisy

Sledujte všetky pohyby na bankových účtoch a zostatky. Všetky vaše bankové operácie môžu byť ľahko nahrané a automaticky párované z bankového výpisu. Inteligentný vyhľadávací systém vám pomôže rýchlo a ľahko identifikovať bankové operácie.

SVG

Kontrolujte sklad

Plne vybavený a výkonný systém vedenia skladu s rôznymi metódami ocenenia a vedenia zásob. Vy získate plnú kontrolu a transparentnosť všetkých operácii po všetkých skladoch. PayTraq zjednodušuje a automatizuje všetky operácie na sklade.

SVG

Správy o riadení spoločnosti

PayTraq ponúka široké spektrum manažérskych správ. Budete vedieť, ako napreduje vaše podnikanie deň za dňom, týždeň za týždňom, mesiac za mesiacom.

SVG

Finančné správy

Stav vášho podnikania s aktuálnymi údajmi o finančných správach. Súvaha, výkaz ziskov a strát, správa o finančných tokoch, predvahách a mnohé ďalšie.

SVG

Hands-free účtovníctvo

Všetky elementárne obchodné transakcie sú automaticky zaznamenávané v účtovníctve, a nevyžaduje sa ďalšie spracovanie. Manuálne zavádzanie môžete používať na vkladanie neštandardných operácii.

SVG

Automatické účtovné zápisy

Užitočná funkcia, pokiaľ musíte pravidelne opakovať rovnaké účtovné zápisy.

SVG

Uloženie údajov

Pripájajte si dokumenty k rôznym operáciám – od nákupov až do kariet zákazníkov.

SVG

PayTraq Mobile

Aplikácia PayTraq pre iOS a Android – celé vaše podnikanie na obrazovke mobilného telefónu!

SVG

Skušobná verzia na 14 dní

Vyskúšať zadarmo