Vaše podnikanie v Cloud Ekonomický softvér PayTraq obsahuje všetko,
čo je potrebné na vedenie malých a stredne veľkých podnikov.


Jednoduché rozhranie a výkonné funkcie vám ušetria čas a peniaze. Robte len to, čo sa vám páči. Pokiaľ chcete začať v PayTraq, nebudete potrebovať dlhé hodiny tréningu. Pokiaľ vám nebude niečo jasné, sme vždy pripravení pomôcť vám.

Kontrolujte svoje peniaze každý deň a na akomkoľvek zariadení. Koľko máte peňazí a ako sa používajú, kto vám je dlžní a komu ste dlžní vy. Príjmite len správne finančné rozhodnutia.

Súvaha, výkazy o ziskov a strát, správy o pohybe peňažných prostriedkov, druhé finančné a manažérske správy. Nemusíte mať ekonomické vzdelanie, aby ste vedeli všetko o finančnej situácii vášho podnikania.

Pripojte svojho účtovníka, aby kontroloval a zavádzal neštandardné operácie, zapojte svojich kolegov a priraďte im v systéme oprávnenia. Každý člen tímu má prístup k svojej časti práce.

Výkonný ako ERP-systém. Jednoduchý ako internet bankovníctvo

Automatizácia vašich nákupov a predajov, riadenie zásob, účtovníctvo, dlhodobé aktíva, finančné úvery a mzda. Znie to veľmi zložito? V skutočnosti to nie je zložitejšie ako práca s internetovým bankovníctvom. A pokiaľ je vám niečo nejasné - môžeme vám pomôcť nastaviť požadované funkcie.


Podnikový a ekonomický softvér PayTraq automatizuje všetky rutinné práce vo vašom podnikaní, aby ste sa mohli venovať skutočne dôležitým veciam - robiť rozhodnutia, plánovať, vytvárať, rozvíjať váš biznis deň za dňom.

V PayTraq môžete

- rýchlo a ľahko vytvárať  a zbierať doklady a presúvať ich účtovníkovi priamo v programe;
- spravovať zákazníkov, partnerov, dodávateľov; 
- rýchlo a jednoducho spracovávať  objednávky zákazníkov; 
- spravovať sklad a prepravu tovarov; 
- vytvárať faktúry a iné doklady; 
- vytvárať finančné a obchodné výkazy o stave vášho podnikania; 
- prepojiť  PayTraq so svojim e-shopom (integrácie s Shopify, PayPal, 2Checkout, OpenCart, 3dCart, WooCommerce);
- prepojiť ekonomický softvér PayTraq s ďalšími službami, ako je napríklad alebo Slack; 
- s pomocou integrácie s Zapier môžete integrovať PayTraq so službami, ktoré používate na vaše podnikanie (napr., GoogleDrive, MailchimpPipedriveMagento...) 

Okrem toho sú všetky vaše dáta uložené v cloude a sú prístupné z počítača, telefónu alebo tabletu. Údaje sú bezpečne chránené, a pre ďalšie zabezpečenie vášho účtu môžete použiť multi faktorovú autentifikáciu (MFA).